AUTISMVÄNLIG MILJÖ OCH ARKITEKTUR

Bällstaudde har cirka femtio års erfarenhet av verksamheter för personer med autismspektrumtillstånd och förstår vikten av en autismvänlig miljö. En autismvänlig miljö är lugn, tydlig, förutsägbar och så långt som möjligt fri från oplanerade störningar. Målet med anpassade miljöer är att den ska bli förutsägbar och begriplig så att personen inte ska behöva ägna kraft åt att oroa sig för vad som ska ske. Bällstaudde lägger därför stor vikt vid utformningen av de bostäder vi bygger.
Vi arbetar med fokus på:

Inredning

I vårt erbjudande ingår färdigmöblerade allmänna utrymmen och personalutrymmen. Om behov finns kan vi även ansvara för möblering av de enskilda lägenheterna. Vi utgår ifrån den kunskap som finns idag gällande materialval, färgsättning och typ av möbler.

Arkitektur

Autismvänlig arkitektur inkluderar följande:

  • Utformning av enskilda lägenheter och husen i sin helhet

  • Färgsättning

  • Ljussättning

  • Ljudmiljö


KONSULTATION

Vi erbjuder också rådgivning beträffande utformning av befintliga verksamheter där en förändring kan behövas utifrån ett autismvänligt synsätt. Vi vänder oss särskilt till skolor, korttidsboenden samt grupp- och serviceboenden.

Kontakta oss gärna för mer information.


Förhandsvisning av bild
Förhandsvisning av bild

BÄLLSTAUDDE FASTIGHETER AB
Organisationsnummer: 559005-6619
Kemistvägen 2A, 183 79 Täby

Bällstaudde bygger grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Byggherre och fastighetsutvecklare med ❤