KYRKBACKEN - VALLENTUNA KOMMUN

Brf KYRKBACKEN, GÄRDESVÄGEN VALLENTUNA CENTRUM

Om projektet:

Vallentuna kommun har genom tävling tilldelat Bällstaudde Bostadsutveckling AB, BUBAB, en markanvisning för cirka 100 lägenheter. Arbetet att tillsammans med kommunen ta fram en ny detaljplan startade under oktober 2016. En ny detaljplan beräknas ha vunnit laga kraft sommaren 2019.

Byggstart planeras till våren 2020 och den första inflyttningen beräknas till 2021/2022. Projektet är en viktig del i kommunens satsning på bostadsbyggande och näringslivsverksamhet. Vallentuna är beläget cirka 30 kilometer norr om Stockholm och det finns goda kommunikationer för arbetspendling.

Vallentuna kommun växer snabbt och är en mycket attraktiv plats för boende och företagande. BUBAB´s vinnande förslag blir en västlig entré till stadskärnan med en modern bebyggelse som knyter an till den historiska miljön runt kyrkan och passar Vallentunas småstadskänsla. Det centrala läget har också absolut närhet till tåg- och busskommunikationer.

I kommunen bor idag cirka 32 000 personer. Befolkningen förväntas öka med cirka 20 procent de närmaste tio åren. Vallentuna bidrar aktivt till en växande Storstadsregion. www.vallentuna.se

Arkitekter är Göran Reierstam Reierstam Arkitektur och Anders Berlin, Berlin Arkitekter

Läs mer om projektet på: kyrkbackenvallentuna.se

Förhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bild

BÄLLSTAUDDE FASTIGHETER AB
Organisationsnummer: 559005-6619
Kemistvägen 2A, 183 79 Täby

Bällstaudde bygger grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Byggherre och fastighetsutvecklare med ❤